Lantbruksbyggnader

Byggprojekt typ lösdriftladugård, köttdjurstall, plansilor mm har byggts för lantbruken.

  • Holmqvist-Kronlund Mjölk Ab
  • Holmqvist-Kronlund Mjölk Ab
  • Holmqvist-Kronlund Mjölk Ab
  • Holmqvist-Kronlund Mjölk Ab
  • Holmqvist-Kronlund Mjölk Ab

Holmqvist-Kronlund Mjölk Ab

Lösdriftladugård, foderlada, slambrunnar
Kronoby

Bygget färdigställts: 2006

Våningsyta:
1450m²