Lantbruksbyggnader

Byggprojekt typ lösdriftladugård, köttdjurstall, plansilor mm har byggts för lantbruken.

  • Milkhill
  • Milkhill
  • Milkhill
  • Milkhill
  • Milkhill

Milkhill

Lösdriftsladugård och två slammbrunnar 2400 m³

Pedersöre

Bygget färdigställts:
2005

Våningsyta:
2800m²