Lantbruksbyggnader

Byggprojekt typ lösdriftladugård, köttdjurstall, plansilor mm har byggts för lantbruken.

  • Andtbacka
  • Andtbacka
  • Andtbacka
  • Andtbacka
  • Andtbacka

Andtbacka

Lösdriftsladugård
Kronoby

Bygget färdigställts:
2009

Våningsyta:
2130m²