Lantbruksbyggnader

Byggprojekt typ lösdriftladugård, köttdjurstall, plansilor mm har byggts för lantbruken.

  • Nyby Gård
  • Nyby Gård
  • Nyby Gård
  • Nyby Gård
  • Nyby Gård

Nyby Gård

Köttdjurstall, Karis

 

Bygget färdigställts:
10/2010

Våningsyta:
2255m²