Lantbruksbyggnader

Byggprojekt typ lösdriftladugård, köttdjurstall, plansilor mm har byggts för lantbruken.

  • Torolf och Mikael Hägg
  • Torolf och Mikael Hägg
  • Torolf och Mikael Hägg
  • Torolf och Mikael Hägg
  • Torolf och Mikael Hägg

Torolf och Mikael Hägg

Lösdriftsladugård,
Såka

Bygget färdigställts:
3/2010

Våningsyta:
1422m²