Lantbruksbyggnader

Byggprojekt typ lösdriftladugård, köttdjurstall, plansilor mm har byggts för lantbruken.

  • Nyman
  • Nyman
  • Nyman
  • Nyman
  • Nyman

Nyman

Köttdjurstall och gödsellplatta, Nedervetil

 

Bygget färdigställts:
2008

Våningsyta:
1560m²