Lantbruksbyggnader

Byggprojekt typ lösdriftladugård, köttdjurstall, plansilor mm har byggts för lantbruken.

  • Rudström
  • Rudström
  • Rudström
  • Rudström
  • Rudström

Rudström

Lösdriftsladugård, 2 slambrunnar, plansil,
Kronoby

Bygget färdigställts:
2007

Våningsyta:
2362m²