Offentliga byggnader

Byggprojekt typ daghem, servicehem och skolor för kommuner och städer.

12
  • Nedervetil daghem
  • Nedervetil daghem
  • Nedervetil daghem
  • Nedervetil daghem
  • Nedervetil daghem

Nedervetil daghem

Utvidning,
Nedervetil

Bygget färdigställts:
2009

Våningsyta:
387m²