• Fastighets Ab Forsgården
  • Fastighets Ab Forsgården
  • Fastighets Ab Forsgården
  • Fastighets Ab Forsgården
  • Fastighets Ab Forsgården

Fastighets Ab Forsgården

två stycken parhus, Nedervetil

Bygget färdigställts:
2005

Våningsyta:
440m²