• Fastighets Ab Vik-in
  • Fastighets Ab Vik-in
  • Fastighets Ab Vik-in
  • Fastighets Ab Vik-in
  • Fastighets Ab Vik-in

Fastighets Ab Vik-in

Radhus med sex lägenheter, tre affärslägenheter samt matbar, Nedervetil

Bygget färdigställts:
2003

Våningsyta:
600m²