• Fastighets Ab Mellangård
  • Fastighets Ab Mellangård
  • Fastighets Ab Mellangård
  • Fastighets Ab Mellangård
  • Fastighets Ab Mellangård

Fastighets Ab Mellangård

Parhus i 1 1/2 plan, Nedervetil

Bygget färdigställts:
2000

Våningsyta:
200m²